Είναι 5 αλλά παίρνουν όλα 10 αφού είναι τα τα πέντε δημοφιλέστερα τραγούδια στον POWER 100,2!